Valpreventie

Bij mensen die ouder worden, neemt het risico op vallen toe. Vallen op hogere leeftijd kan grote gevolgen hebben en tot ernstige verwondingen leiden. Dit kan veel invloed hebben op de zelfstandigheid van deze mensen. Valpreventie is erop gericht het risico op vallen te verminderen of te voorkomen.

Valongelukken zijn de meest voorkomende oorzaak van verwondingen bij mensen van 65 jaar of ouder. Bijna de helft van alle valongelukken veroorzaakt verwondingen als hersenletsel of botbreuken. Steeds meer mensen hebben zorg nodig nadat ze zijn gevallen. Valpreventie is het verminderen of voorkomen van valongelukken bij ouderen door risicofactoren te behandelen of aan te passen.

Wat is valpreventie

De zorg bij valpreventie bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De valrisicotest: een test om te bepalen of een oudere een hoog valrisico heeft.
 2. De valanalyse: een analyse van de oorzaken van het hoge valrisico, bijvoorbeeld: 
  • minder spierkracht en evenwichtsproblemen; 
  • slecht zien; 
  • angst om te vallen;
  • inrichting van de woning of omgeving (gladde vloeren, losliggende tegels of slechte verlichting).
 3. Een advies op maat om het valrisico te verkleinen, bijvoorbeeld aanpassen van medicatie, verbeteren van het gezichtsvermogen, aanpassen van de woning en een trainingsprogramma.

Er zijn drie verschillende trainingsprogramma's welke bestaan uit oefeningen voor balans en functionele training zonodig aangevuld met krachttraining. De keuze van interventie zal aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouderen.

Vallen Verleden Tijd

Vallen Verleden Tijd is de interventie die bedoeld is voor mensen met een matig tot laag risico van vallen. 

Deze interventie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Hindernisbaan
 • Leren vallen
 • Interactief bewegen

In 5 weken tijd wordt een groep van maximaal 10 mensen begeleid. Per week zullen twee momenten zijn van 1,5 uur waarbij deze onderdelen worden toegepast.

Wanneer gaat deze interventie starten

In Juni zijn we van start gegaan met de eerste groep.

 

In September zullen we weer een groep gaan starten. 

Mocht je interesse hebben, meld je dan aan! Je zal op de lijst geplaatst worden en tzt gebeld worden voor de valrisicotest en valanalyse.

Aanmelden

Wilt u zich graag aanmelden voor Vallen Verleden Tijd in september? (Alleen in Burgh-Haamstede)